Egyéni tagdíjfizetés

Pénztártagjaink az OTP Nyugdíjpénztári egyéni számlájukra az alábbi módon teljesíthetnek tagdíj befizetést.

  • Beszedési megbízással: Tagdíját bankszámlájáról a Pénztár havonta lehívja a "Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" nyomtatvány kitöltését követően. A nyomtatványt kitöltve szíveskedjen visszaküldeni az OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest Pf. 369 levelezési címére.
  • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – okiratszáma vagy adóazonosító jele megjelölésével – számlavezető bankjában megbízást adhat a Pénztár 11742001-20030030 számú számlájára.
  • Bankkártyával: A Pénztár Számlaforgalom Lekérdező RendszerébenÚj lapon nyíló tartalom. elérhető a bankkártyás befizetés funkcióÚj lapon nyíló tartalom., mely gyors, egyszerű és átutalási díj mentes befizetést tesz lehetővé. A funkció az OTP Nyugdíjpénztár kiválasztása után a „Kártyás fizetés” menüpontban érhető el.
  • Bejelentkezés nélküli fizetés esetén a Pénztártag 3 azonosító adatából (okiratszám, kártyaszám/ virtuális kártyaszám, adóazonosító jel) legalább kettő megadása szükséges, hogy biztonsággal azonosítani tudjuk.
  • Bejelentkezést követően csak saját részre lehetséges tagdíj befizetése, ez esetben már azonosító adatot nem szükséges megadni.
  • A bankkártyával indított tranzakciók a portál oldalra való belépést követően a Tagdíjfizetés/Kártyatranzakciók menüben tekinthetők meg.
  • Készpénzzel: Tagdíját okiratszáma/adóazonosító jele megjelölésével az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban is befizetheti.
Amennyiben külföldi bankszámláról kezdeményezi a tagdíjátutalást, az alábbi adatokat szükséges megadnia:
Számlatulajdonos neveOTP Nyugdíjpénztár
bankszámlaszám11742001-20030030
IBANHU38 1174 2001 2003 0030 0000 0000
BIC (SWIFT) kódOTPVHUHB
Számlavezető fiókOTP Bank Nyrt. Budapesti Régió

Ezen kívül az átutalás közlemény rovatában az okiratszámát szíveskedjen feltüntetni az azonosítás érdekében.

Az egységes tagdíj mértéke 2023. január 1-jétől 8.000 Ft/hó. Az éves tagdíj egy összegben, előre is utalható.

Kérjük a választott tagdíjfizetés módját Adategyeztető/változásbejelentő nyilatkozaton szíveskedjen a Pénztárral közölni postai vagy elektronikus úton.