Egyéni tagdíjfizetés

Pénztártagjaink az OTP Nyugdíjpénztári egyéni számlájukra az alábbi módon teljesíthetnek tagdíj befizetést.

  • Beszedési megbízással: Tagdíját bankszámlájáról a Pénztár havonta lehívja a "Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" nyomtatvány kitöltését követően. A nyomtatványt kitöltve szíveskedjen visszaküldeni az OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest Pf. 369 levelezési címére.
  • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – okiratszáma vagy adóazonosító jele megjelölésével – számlavezető bankjában megbízást adhat a Pénztár 11742001-20030030 számú számlájára.
  • Készpénzzel: Tagdíját okiratszáma/adóazonosító jele megjelölésével az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban is befizetheti.
  • Névre szóló készpénz-átutalási megbízással: (csekk), amelyet a Pénztártól igényelhet.
  • Elektronikus banki szolgáltatás igénybe vételével az OTPdirekt-enÚj lapon nyíló tartalom. keresztül.
  • Munkáltatói utalással: Munkáltatója vállalja, hogy béréből havi rendszerességgel levonja tagdíja összegét és okiratszáma/adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatójánál kell kezdeményeznie, akár a nyilatkozat az egyéni befizetés munkabérből történő levonáshoz nyomtatvány kitöltésével!
Amennyiben külföldi bankszámláról kezdeményezi a tagdíjátutalást, az alábbi adatokat szükséges megadnia:
Számlatulajdonos neveOTP Nyugdíjpénztár
bankszámlaszám11742001-20030030
IBANHU38 1174 2001 2003 0030 0000 0000
BIC (SWIFT) kódOTPVHUHB
Számlavezető fiókOTP Bank Nyrt. Budapesti Régió

Ezen kívül az átutalás közlemény rovatában az okiratszámát szíveskedjen feltüntetni az azonosítás érdekében.

Az egységes tagdíj mértéke 2013. január 1-jétől 5.000 Ft/hó. Az éves tagdíj egy összegben, előre is utalható.

Kérjük a választott tagdíjfizetés módját változás-bejelentő nyomtatványon szíveskedjen a Pénztárral közölni postai vagy elektronikus úton.