Gyakran ismételt kérdések

Az önkéntes nyugdíjpénztár révén kényelmes kiegészítést biztosíthat az állami juttatás mellé nyugdíjas éveire. Az OTP Nyugdíjpénztár Magyarország legnagyobb ilyen intézménye: 249 ezer tagunk van és 353 milliárd forint vagyont kezelünk.

A befizetett összegekből mennyi kerül a pénztártag egyéni számlájára?

OTP Nyugdíjpénztár megosztási arányai: (Alapszabály 6.8. pont)

A befizetésbőlFedezeti tartalékMűködési felhasználásLikviditási tartalék
0-10.000 Ft/év90%9,9%0,1%
10.001-120.000 Ft/év94%6,0%0,0%
120.001 - 600.000 Ft/év97,5%2,5%0,0%
600.001 Ft/év-től98,5%1,4%0,1%

A pénztártag egyéni számláján a fedezeti tartalék szerinti arány kerül jóváírásra.

Új belépők esetén az első megfizetett 2.000 Ft tagdíj a működési tartalékba kerül.

Mennyi idő után férhetek hozzá az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításhoz a tagság fenntartásával?

A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez legkorábban a 10 éves várakozási idő letelte után juthat hozzá (Alapszabály 10.11. pont). A megtakarítás hozamrésze adó és járulékmentesen, a tőkerész adóköteles egyéb jövedelemként, szociális hozzájárulási adó megfizetése mellett vehető fel (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont és 28 §, illetve 2018. évi LII. tv. a szocho-ról 2.§ (1) bek.). A tagsági viszony megtartása mellett kifizetés legfeljebb háromévente egy alkalommal teljesíthető (Öpt. 47. § (4) bekezdés).

Mikor szüntethetem meg a tagságomat?

Tagsági jogviszony megszüntetésére a 10 év várakozási idő letelte után, vagy a nyugdíjkorhatár (Öpt. 2. § (5) bekezdés a) pont szerint) elérése után van lehetőség.

Milyen nyomtatványok szükségesek a várakozási idő leteltét követő kifizetéshez?

Kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés igénylése” nyomtatvány,

Azonosítási adatlap” (amely a személyes adatok helyességének ellenőrzése céljából bármely OTP bankfiókban vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán hitelesítendő)

Amennyiben a tagsági viszonyát is meg kívánja szüntetni, lehetőség szerint csatolni kell a nyomtatványokhoz az eredeti belépési nyilatkozatot.

Nyugdíjas kifizetés adóköteles-e?

VÁLTOZÁS: a 2012. december 31. után belépő pénztártagok esetén a nyugdíjszolgáltatás a 10. adóévet megelőző kifizetése esetén adóköteles. (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont)

Pénzre volna szükségem, mit tudnak javasolni?

Három éves tagsági jogviszony megléte esetén tagi kölcsönt igényelhet a pénztártag. Feltételek a 7. kérdésnél.

A 10 éves várakozási idő leteltét követően a tagsági jogviszony megtartása mellett az egyéni számla hozamtartalma adó- és járulékmentesen felvehető, míg a tőkerész felvételét személyi jövedelemadó és SZOCHO fizetési kötelezettség terheli.

Milyen feltételei vannak a tagi kölcsönnek?

Tagi kölcsönt az a pénztártag igényelhet, aki legalább 3 éve létesített tagsági jogviszonyt, az elmúlt 1 évben nincs tagdíjhátraléka, nem volt még tagi kölcsön érvényesítése.  A tagi kölcsön összege minimum 50.000 Ft, maximum az egyéni számla egyenlegének 30%-a. A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatÚj lapon nyíló tartalom. +5%, amit a tagi kölcsön folyósításakor von le a Pénztár a folyósított összegből.
Futamidő 12 hónap. A tőkeösszeg visszafizetése egy összegben válik esedékessé a futamidő végén.

Mit tehetek, ha nem telt le a 10 év, ezért a tagságomat nem szüntethetem meg, de nem tudom a tagdíjat fizetni?

Tagsági jogviszony a 10 éves várakozási idő előtt csak a nyugdíjkorhatár elérésekor szüntethető meg. Amennyiben nem tudja a pénztártag a tagdíjat fizetni, úgy az egyéni számla hozamából levonásra kerül a mindenkori egységes havi tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó része (őrzési díj), ami 2022-ben maximum 4.000 Ft.

Örökös illetve Kedvezményezett részére történő kifizetés adómentes-e, milyen nyomtatvány szükséges hozzá?

Adó- és járulékmentes a kedvezményezett és az örökös részére történő kifizetés.
Nyomtatványok:

Örökös/Örökösök esetén a jogerős hagyatékátadó végzés vagy az örökösödési bizonyítvány másolatát.

Az örökös/kedvezményezett kérheti az örökölt összeg önkéntes nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését is

  • a Pénztárban lévő egyéni számlára a tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül, illetve
  • más önkéntes nyugdíjpénztárban levő egyéni számlájára átutalással.
Hány választható portfóliót működtet az OTP Nyugdíjpénztár?

Az OTP Nyugdíjpénztár tagja a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően 6 befektetési stratégia közül választhat annak érdekében, hogy nyugdíjcélú megtakarítása elvárásainak leginkább megfelelő mértékben gyarapodhasson (Kockázatkerülő, Klasszikus, Óvatos, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Dinamikus).

Mi a portfólióváltás folyamata, és mennyibe kerül?

Portfólióváltásra vonatkozó igény a Pénztár erre a célra rendszeresített formanyomtatványán jelenthető be, melyet postai úton, eredetiben kell megküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton lehet leadni, valamint a Portál oldalon bejelentkezést követőenÚj lapon nyíló tartalom. módosítható. A Pénztár a portfólióváltást a kérelem beérkezését követő 7. munkanapon (annak a munkanapnak az árfolyamával) hajtja végre. A határidőbe a beérkezési nap nem számít bele.

Két portfólióváltás között 7 munkanapnál kevesebb idő nem telhet el.

Amennyiben a pénztártag egyidejűleg kezdeményez portfólióváltást és kér kifizetést, abban az esetben a Pénztár rangsorol (taggal történő egyeztetés nélkül), a kifizetési kérelem élvez elsőbbséget és annak pénzügyi teljesítés határidejét követő munkanapra kerül előjegyzésre a portfólióváltási kérelem teljesítése.

Belépéskor kötelező a portfólióválasztás.

A későbbi portfólióváltások esetén az átvezetésre kerülő összeg 1 ezreléke maximum 2000 Ft kerül levonásra a számláról.

Ha a munkáltató hozzájárulást fizet az önkéntes nyugdíjpénztárba a pénztártag részére, az után jár adó-visszatérítés?

Az adó-visszatérítés az egyéni, és 2019-től a munkáltatói befizetések után és egyéb támogatótól kapott adományok, támogatások után vehető igénybe, melynek mértéke 20%, maximum 150.000 Ft évente.

Mi a teendő adatváltozás esetén?

Pénztárunknál írásban tudja bejelentett adatait módosítani. A név, állandó lakcím és a tagdíjvállalás módosítására formanyomtatvány áll rendelkezésre. Fontos, hogy a fenti adatokban történt változásokat minél hamarabb jelezze pénztárunk részére levelezési címünkön (1370 Budapest, Pf. 369.) E-mail címét, levelezési címét, telefonszámát az OTP Portálok oldalon is módosíthatja bejelentkezés után („Saját adatok/Személyes adatok” menü). Névmódosítás esetén személyazonosító igazolvány másolatát, lakcímváltozás esetén lakcímkártya másolatát is kérjük csatolja.

Hogyan tudom egyenlegemet lekérdezni?

Egyéni számlájának napi egyenlegét és számlaforgalmát lehetősége van a www.otpportalok.huÚj lapon nyíló tartalom. oldalon, az OTP Direkten, illetve a +36 1 3666 555-ös telefonszámon lekérdezni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a lekérdezett egyenleg nem egyezik meg a lekérdezés napjának egyenlegével, hanem az azt 5 munkanappal megelőző nap portfóliós árfolyama szerinti összeget mutatja. Minden pénztártag évente egyszer – év elején – térítésmentesen kap tájékoztató levelet egyéni számlájáról.

Tagdíjbefizetés történhet csoportos beszedési megbízással (inkasszóval)?

A Nyugdíjpénztárnál a tagdíjbefizetések csoportos beszedési megbízással is teljesíthetőek, amelynek kezdeményezése történhet közvetlenül a pénztártag számlavezető bankjában vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár részére megküldött csoportos beszedési megbízás nyomtatványon is, ahol pénztártagi azonosítóként a 11 jegyű okiratszám utolsó 10 jegyét kell feltüntetni a sikeres megbízás és lehívás érdekében.

Fontos tudni, hogy amennyiben a pénztártag nem ad meg limit összeget a csoportos beszedési megbízáson, úgy a továbbiakban bármilyen változást elegendő a Nyugdíjpénztár részére – akár elektronikus levélben – megküldeni és ennek alapján a pénztár a változást átvezeti a nyilvántartásán.

A rendszeres csoportos beszedési megbízás alapján a tárgyhavi tagdíj lehívását havonta két alkalommal kezdeményezi a Nyugdíjpénztár a pénztártagok bankszámláján. Első alkalommal minden hónap 3-a és 10-e között, második alkalommal – csak abban az esetben, amennyiben első alkalommal nem teljesül - minden hónap 20-a és 25-e között.

A tárgyhavi tagdíjak beszedését – fedezet hiány esetén – további két alkalommal kezdeményezi meg lehívni a Nyugdíjpénztár.

Fizethetem tagdíjamat bankkártyával?

A Pénztár Számlaforgalom Lekérdező RendszerébenÚj lapon nyíló tartalom. elérhető a bankkártyás befizetés funkcióÚj lapon nyíló tartalom., mely gyors, egyszerű és átutalási díj mentes befizetést tesz lehetővé. A funkció az OTP Nyugdíjpénztár kiválasztása után a „Kártyás fizetés” menüpontban érhető el.

  • Bejelentkezés nélküli fizetés esetén a Pénztártag 3 azonosító adatából (okiratszám, kártyaszám/ virtuális kártyaszám, adóazonosító jel) legalább kettő megadása szükséges, hogy biztonsággal azonosítani tudjuk.
  • Bejelentkezést követően csak saját részre lehetséges tagdíj befizetése, ez esetben már azonosító adatot nem szükséges megadni.
  • A bankkártyával indított tranzakciók a portál oldalra való belépést követően a Tagdíjfizetés/Kártyatranzakciók menüben tekinthetők meg.
Hogyan juttathatom el a Pénztárhoz a kifizetési kérelmet?

A kifizetési kérelem nyomtatványokhoz (Nyugdíjszolgáltatás igénylése, A kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés igénylése, Tagi kölcsön) tartozik egy „Azonosítási adatlap” is. Kérjük a kitöltött Azonosítási adatlappal keresse fel valamely OTP Bank fiókot, vagy a Pénztár személyes ügyfélszolgálatát, ahol személyazonosságot igazoló iratai alapján munkatársaink ellenőrzik a személyes adatok helyességét és aláírásukkal igazolják azt, valamint lemásolják személyazonosító okmánya mindkét oldalát, és a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” elnevezésű oldalát.

Kérelem eljuttatása a Pénztárhoz:

  • postán: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt kérjük a Pénztár postacímére megküldeni (1370 Budapest, Pf. 369).
  • portálon: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően töltse fel portál oldalunk Elektronikus levelezés menüpontján keresztül.
  • e-mailben: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően küldje el a szolgaltatas@otpnyugdij.hu címre.
  • személyes ügyfélszolgálaton: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt adja le személyes ügyfélszolgálatunkon : 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók. Amennyiben ezt az eljárást választja, akkor a kinyomtatott dokumentumok hitelesítését és az ügyfél-átvilágítást a személyes ügyfélszolgálaton munkatársunk is elvégzi.