Munkáltató vagyok

Ismerkedjen meg azokkal az előnyökkel, amelyeket az OTP Nyugdíjpénztár nyújt Önnek, munkáltatónak.

Hasznos információk

Hogyan válhat munkáltatóként tagunkká?

Munkáltatói tagunk úgy lehet, ha munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja. A nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás lehet fix összeg vagy a munkabér meghatározott százaléka, valamint cafeteria keretében adott juttatás.

A munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalót sem lehet kizárni, aki Önnél legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll, illetve minden munkavállalója részére azonos mértékű hozzájárulást kell fizetnie.

A százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén meghatározhatja a minimum és maximum összeget is (pl. a munkabér 5%-a, de havonta minimum 8 ezer, maximum 15 ezer forint).

Egységesnél magasabb munkáltatói hozzájárulást azoknak a munkavállalóknak fizethet, akik 15 éven belül elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Ez esetben akár évenként is differenciálhat, ám az azonos korcsoporthoz tartozó munkavállalók között nem tehet különbséget.

A nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás fizetése abban az esetben szüneteltethető, ha a pénztártag munkavállaló munkaviszonya is szünetel, illetve részére munkabér nem jár. Ennek feltételeit minden munkavállaló részére nézve azonos módon kell meghatározni.

Kiemelt támogatás

Abban az esetben, ha Ön nem egységesen kívánja munkavállalóit támogatni, egyes kiemelt csoportokat adomány formájában, külön is támogathat. A támogatást névre szólóan kell adni, és nem helyettesíti a tagdíjat.

Az Alapszabály 12.4. pontja tartalmazza a felsorolást arról, hogy kik részesülhetnek adományban.

Vállalati kapcsolattartó

Az OTP Nyugdíjpénztár számára fontos, hogy partnereinknek magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk.

Bővebb információ

Adó és TB kedvezmények

Ha a pénztártag tagdíját Ön, vagyis a munkáltató fizeti, akkor az jövedelemként adózik, azaz

  • a munkáltató 13%
  • a munkavállaló 33,5% közterhet (SZJA, társadalombiztosítási járulék: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, munkaerőpiaci járulék) fizet utána.

A jogszabály kimondja, hogy a munkáltatónak a juttatás tárgyidőszakában le kell vonnia az adóelőleget, a pénztártag egyéni nyugdíjszámlájára a juttatás nettó értéke kerül.

Bővebb információ