Munkáltató Adó és TB kedvezmények

Ha a pénztártag tagdíját Ön, vagyis a munkáltató fizeti, akkor a munkavállalónak nem számít jövedelemnek (SZJA- és járulékmentes).

A tagdíjátvállalást (hozzájárulást) Ön költségként számolhatja el, amely jövedelem 1,18-szorosa után a 15% személyi jövedelemadón kívül,
19,5%-os egészségügyi hozzájárulást kell megfizetnie.

A munkáltató az adományt költségként elszámolhatja, amennyiben annak összegével a társaság adózás előtti eredményét is növeli (TAO tv 8 § (1) d) pont). A jóváírt adomány összege a munkavállaló egyéb jövedelmének minősül, amelynek 84%-a után 15% SZJA és 19,5% EHO fizetési kötelezettsége keletkezik. Emellett a kapott összeg 20%-a (egyénileg teljesített tagdíjjal együtt legfeljebb évi 150 000 Ft) önkéntes pénztári számlára adó-visszatérítés formájában igényelhető az adóhatóságtól.

Az alábbi táblázat szemlélteti a munkabér, a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kapcsán felmerülő munkáltatói ráfordítások és pénztártagi jóváírások összehasonlítását (2018. évben).

  BÉR
PÉNZBELI JUTTATÁS
MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSADOMÁNY
1.Bruttó juttatás a pénztártagnak100,00%100,00%100,00%
2.Munkáltatót terhelő adó és járulékfizetési kötelezettség21,0%40,71%0,00%
3.Összes
munkáltatói teher
121,00%140,71%100,0%
4.A juttatás kapcsán a pénztártagot terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség33,50%0,00%28,98%
5.Pénztári levonás
(a teljesítés időpontjáig az egyéni számlára befizetett összegtől függően)
-10,00%-1,50%0,00%
6.Adó-visszatérítés maximum
150 000 Ft-ig
-0,00%20,00%
7.Nettó jövedelem/Egyéni számlán jóváírandó összeg (1-4-5+6)66,50%90,00%-98,50%91,02%
 Jövedelem hatékonysága (7:3)54,95%63,96%-70,00%91,02%
 Sorrend3.2.1.