Munkáltató Adó és TB kedvezmények

Ha a pénztártag tagdíját Ön, vagyis a munkáltató fizeti, akkor az jövedelemként adózik, azaz

  • a munkáltató 13%
  • a munkavállaló 33,5% közterhet (SZJA, társadalombiztosítási járulék: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, munkaerőpiaci járulék) fizet utána.

A jogszabály kimondja, hogy a munkáltatónak a juttatás tárgyidőszakában le kell vonnia az adóelőleget, a pénztártag egyéni nyugdíjszámlájára a juttatás nettó értéke kerül.

A munkavállaló 20% adó-visszatérítést kaphat a munkáltatói hozzájárulás és adomány után is, melyből a Pénztár működési költséget nem von.

Az alábbi táblázat szemlélteti a munkabér, a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kapcsán felmerülő munkáltatói ráfordítások és pénztártagi jóváírások összehasonlítását (2022. januártól).

  BÉR
PÉNZBELI JUTTATÁS
MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSADOMÁNY
1.Bruttó juttatás a pénztártagnak100,00%100,00%100,00%
2.Munkáltatót terhelő adó és járulékfizetési kötelezettség13,0%13,00%13,00%
3.Összes
munkáltatói teher
113,00%113,00%113,00%
4.A juttatás kapcsán a pénztártagot terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség33,50%33,50%33,50%
5.Pénztári levonás
(a teljesítés időpontjáig az egyéni számlára befizetett összegtől függően)
-10,00%-1,50%0,00%
6.Adó-visszatérítés maximum
150 000 Ft-ig
-20,00%20,00%
7.Nettó jövedelem/Egyéni számlán jóváírandó összeg (1-4-5+6)
Munkáltató által átutalt összegből jóváírt összeg az egyéni számlán
66,50%76,50%-85,00%86,50%