Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményt vagy körülményt jelent, amelynek bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetések és / vagy eszközök értékére, a nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére, illetve hírnevére. Az OTP Nyugdíjpénztár felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az általa kínált portfoliókban szereplő eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. Az OTP Nyugdíjpénztár a fenntarthatóság kérdésében követni szándékozik a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása és folyamatos finomítása érdekében, valamint ügyfeleivel partneri viszony kialakítására törekszik a fenntarthatósági normák támogatása céljából.

Az OTP Nyugdíjpénztár törekszik arra, hogy a vagyonkezeléssel megbízott szervezet befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjedjen, beleértve azokat a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi kockázatok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem.

Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A Nyugdíjpénztár számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan széleskörű és átfogó kockázatkezelési rendszert követeljen meg a vagyonkezelőjétől, amely a Nyugdíjpénztár felügyelete alatt a vagyonkezeléssel kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokat hatékonyan azonosítja, méri, figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

Az OTP Nyugdíjpénztár elkötelezett ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) teljesítményének javítása, a felelősségteljes üzleti tevékenység és a hosszú távú gondolkodás mellett. Ezért támogatjuk a kiegyensúlyozott fejlődést, amelynek célja a tőkeáramlás fenntartható beruházások felé történő átirányítása. A Nyugdíjpénztár a vagyonkezelő által rendszeresen készített és rendelkezésére bocsátott kimutatásokon keresztül tájékozódik és figyelemmel kíséri a fenntarthatósági kockázatok alakulását és amennyiben a feltárt kockázat magasabb lesz, mint a Pénztár fenntarthatósági kockázatvállalási hajlandósága, akkor a Nyugdíjpénztár megteszi a megfelelő intézkedéseket a kockázat mérséklése érdekében.

A Nyugdíjpénztár portfóliói tekintetében a fentiekben felsorolt intézkedések fokozatos bevezetése várható, figyelemmel a jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazásának erőforrás igényére és a szükséges és hiteles eszközminősítések korlátozott rendelkezésre állására. Ezért első lépésben a befektetési politikát kiegészítjük a fentiek szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal, majd a vagyonkezelőnk felkészülését követően a jövő évtől a rating szolgáltatók adatszolgáltatása alapján fogjuk osztályozni az egyes portfóliókat.