Fenntarthatóság

Az OTP Nyugdíjpénztár felelős pénzügyi piaci szereplőként tevékenysége során figyelmet fordít a környezetvédelelem, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás alapvető elvárásaira.

Pénztárunk felelős működésével hozzájárul a gazdaság stabilitásához, és adófizetése révén is segíti a közösségi szolgáltatások biztosítását és a társadalmi egyenlőtlenségek kezelését, valamint elkötelezett a jogszabályoknak való legmagasabb szintű megfelelés iránt.

Hiszünk abban, hogy szolgáltatásainkkal és felelős működésünkkel értéket teremtünk és hozzájárulunk ahhoz, hogy együtt tegyük meg a következő lépést a fenntartható jövő felé.

Fenntarthatósági tevékenységünk fókuszai

1. Pénzügyi tudatosság

Nagy hangsúlyt fektetünk a pénzügyi kultúra fejlesztésére, a pénzügyi tudatosság növelésére és arra, hogy felhívjuk a figyelmet az öngondoskodás fontosságára.

Pénztárunk támogatja a pénzügyi oktatást:

  • 2023-ban már harmadik alkalommal ajánlott fel díjat az ország egyik legnépszerűbb pénzügyi témájú középiskolásoknak szervezett „Pénzmesterek” online pénzügyi verseny díjazottjainak,
  • kollegáink pénzügyi alapismeretek előadást tartanak az iskolai osztályfőnöki órák keretében.

Hiszünk abban, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni, ezért már két alkalommal indítottunk alsó tagozatos diákok számára rajzversenyt „Te milyen nyugdíjas leszel?” témakörben.

Évente végzünk kutatást a lakosság körében, mely megmutatja, hogy a takarékosság, öngondoskodás milyen szerepet tölt be az emberek életében.

Korrekt, hiteles tájékoztatás

Prioritásként kezeljük a korrekt tájékoztatást és termékajánlást, melyet minőségi oktatást követően értékesítő partnereinktől is elvárunk. Az ügyféligények kiszolgálását az értékesítést követően is hangsúlyosan kezeljük.

Pénztárunk korrekt és érthető ügyféltájékoztatáson, illetve a honlapján és portál oldalán elérhető kalkulátorokon, útmutatókon keresztül is igyekszik bővíteni a lakosság pénzügyi ismereteit.

Hirdetéseink kialakításakor fontos szempont, hogy a tagok számára lényeges információk minél jobban láthatóak és könnyen érthetőek legyenek.

2. Közösségi szerepvállalás

Akadálymentesítés

Alapelvünk, hogy a fogyatékossággal élő emberek a többi ügyféllel azonos minőségű, de speciális igényeikhez igazodó szolgáltatásban részesüljenek. Kiemelt célunk, hogy minél kényelmesebb, egyszerűbb és mindemellett teljes körű hozzáférést biztosítsunk pénztári szolgáltatásainkhoz mozgáskorlátozott, siket és nagyothalló, valamint vak és gyengénlátó ügyfeleink számára.

Jelen honlapunk elkészítésénél egyik fő szempont volt, hogy vak és gyengénlátó ügyfeleink használni tudják felolvasószoftver segítségével oldalunkat. Személyes ügyfélszolgálatunk fizikailag akadálymentes, valamint az OTP Bank fiókok 99,7%-a is akadálymentes, ahol tagjaink kényelmesen intézhetik Pénztári ügyeiket.

Adományozás

Adományozási programunkat, melybe munkatársainkat is bevontuk 2023-ban indítottuk el. Közel 420 ezer forint értékű előre egyeztetett tárgyi adománnyal támogattuk a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegének munkáját.

3. Zöld pénztár

Pénztárunk elkötelezett a természeti környezet megóvása és a szennyezés csökkentése iránt, és hisz abban, hogy felelős működésével és kézzelfogható tettekkel erejéhez mérten hozzájárul a környezeti szempontból is fenntarthatóbb gazdasághoz. Arra törekszünk, hogy minimalizálhatók legyenek a szervezet működtetéséből és fenntartásából eredő negatív környezeti hatások. Az erőforrások hatékony felhasználására törekszünk a környezet védelme érdekében.

Fenntartható, környezettudatos működés:

  • A papírhasználat mérséklése, valamint az újrahasznosított papír használatának bővítése folyamatos törekvésünk. A digitalizáció a belső folyamatokban, a leendő és meglévő pénztártagok felé irányuló tájékoztatásban, a pénztártagokkal való kapcsolattartásban és a pénztártagok ügyintézésében egyaránt fontos szerepet játszik a papírfogyasztás csökkentésében.
  • Promóciós- és marketingeszközeink kiválasztásánál is törekszünk arra, hogy minimalizáljuk a környezeti terhelést, ezért előnyben részesítjük az újrahasznosított alapanyagból készülő, valamint a hosszú élettartamú, minőségi termékeket.
  • Irodáinkban a szemetet szelektíven gyűjtjük.
  • Pénztártagjainkat is ösztönözzük elektronikus irat szolgáltatásunk igénybevételére. Ez esetben csak elektronikus formában (postai úton nem) kommunikálunk tagjainkkal.
  • Irodáink kialakítása során arra törekedtünk, hogy minimalizáljuk a környezeti terhelést: csökkentettük a nyomtatók számát, korszerű világítást vezettünk be és szabályozhatóvá tettük az irodák hőmérsékletét.
  • Kerékpártárolók állnak munkatársaink rendelkezésére.

4. Befektetési tevékenység

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményt vagy körülményt jelent, amelynek bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetések és / vagy eszközök értékére, a nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére, illetve hírnevére. Az OTP Nyugdíjpénztár felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az általa kínált portfoliókban szereplő eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. Az OTP Nyugdíjpénztár a fenntarthatóság kérdésében követni szándékozik a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása és folyamatos finomítása érdekében, valamint ügyfeleivel partneri viszony kialakítására törekszik a fenntarthatósági normák támogatása céljából.

Az OTP Nyugdíjpénztár törekszik arra, hogy a vagyonkezeléssel megbízott szervezet befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjedjen, beleértve azokat a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi kockázatok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem.

Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A Nyugdíjpénztár számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan széleskörű és átfogó kockázatkezelési rendszert követeljen meg a vagyonkezelőjétől, amely a Nyugdíjpénztár felügyelete alatt a vagyonkezeléssel kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokat hatékonyan azonosítja, méri, figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

Az OTP Nyugdíjpénztár elkötelezett ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) teljesítményének javítása, a felelősségteljes üzleti tevékenység és a hosszú távú gondolkodás mellett. Ezért támogatjuk a kiegyensúlyozott fejlődést, amelynek célja a tőkeáramlás fenntartható beruházások felé történő átirányítása. A Nyugdíjpénztár a vagyonkezelő által rendszeresen készített és rendelkezésére bocsátott kimutatásokon keresztül tájékozódik és figyelemmel kíséri a fenntarthatósági kockázatok alakulását és amennyiben a feltárt kockázat magasabb lesz, mint a Pénztár fenntarthatósági kockázatvállalási hajlandósága, akkor a Nyugdíjpénztár megteszi a megfelelő intézkedéseket a kockázat mérséklése érdekében.

A Nyugdíjpénztár portfóliói tekintetében a fentiekben felsorolt intézkedéseket vezet be, figyelemmel a jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazásának erőforrás igényére és a szükséges és hiteles eszközminősítések korlátozott rendelkezésre állására. A befektetési politikát kiegészítettük a fentiek szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal, majd a rating szolgáltatók adatszolgáltatása alapján osztályozzuk az egyes portfóliókat.