10 éve tag vagyok

A 10 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagság - amennyiben ez idő alatt nem érte el a nyugdíjas kort - fontos mérföldkő a megtakarítása életében.

A várakozási időnek nevezett időtartam a vonatkozó törvény (Öpt. tv. 1993. évi XCVI. tv. 2.§.(4).c) alapján attól az időponttól számított 10 év, amikor egy magánszemély először válik önkéntes nyugdíjpénztári taggá. Amennyiben a pénztártag tagsága során időközben átlépett egy másik pénztárba, akkor az előző pénztárban eltöltött időszak is beleszámít a várakozási időbe. Így például, ha Ön 2008-ban lett első ízben pénztártag, akkor 2018-ban jár le tagságának tízéves kötelező várakozási ideje.

A várakozási idő leteltét követően Ön bármikor rendelkezhet az egyéni számláján lévő megtakarításról.

Amennyiben a pénztártagság fenntartása mellett kér kifizetést az egyéni nyugdíjszámlájának egyenlegéből (pl. 2017. márciusban), úgy legközelebb a tagsági jogviszony fenntartása mellett egyéni számlájáról leghamarabb csak 3 év elteltével (a példa szerint 2020. márciusban) rendelkezhet újra. Ezért azt javasoljuk, hogy mindenképpen gondolja át, mikor és milyen összegű megtakarítást szeretne felvenni számlájáról. (Öpt. 47. §.(4) bek.)

Választási lehetőségek

Az egyéni számláján lévő megtakarítás két részből áll. A tőkéből, mely tartalmazza az Ön egyéni számláján jóváírt befizetéseket (pl. egyéni befizetések, munkáltatói hozzájárulás, adomány stb.), valamint a befizetett összegek befektetéséből származó nettó hozamból. A várakozási idő letelte után a pénztártag dönthet úgy, hogy kifizetést nem kér és változatlan feltételekkel tag marad. Amennyiben kifizetést igényel, akkor a pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében alapvetően két lehetőség közül választhat:

 1. Továbbra is pénztártag marad és az egyéni számláján lévő teljes megtakarításból.
  1. Csak a hozam kifizetését kéri. (A hozam felvétele adómentes kifizetés.)
  2. Egy nagyobb összeg - maximum a megtakarítás 90%-ának - kifizetését kéri, amely tartalmazza az adómentesen felvehető hozamot, az e feletti tőkerész viszont SZJA és SZOCHO köteles.
  3. Egyösszegű kifizetést kér, de a tagságát továbbra is fenntartja.
 2. Megszünteti tagsági jogviszonyát és az egyéni számláján lévő teljes megtakarítás.
  1. Egyösszegű kifizetését kéri.

Milyen költségekkel jár a kifizetés?

Az OTP Nyugdíjpénztár az A/2-3., B/1. pontokban ismertetett kifizetések esetén 15%-os mértékű személyi jövedelemadó-előleg levonásával fizetheti ki megtakarításait. (SZJA tv. 1995. évi CXVII.tv. 28.§ (8) bek.)

Az adóköteles szolgáltatás igénybevételével Ön 17,5%-os szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. tv. a szocho-ról 2.§ (1) bek.) fizetésére kötelezett, amelyet a kifizetés negyedévét követő hónap 12. napjáig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) megfizetni.

A várakozási idő utáni kifizetés során 3.000 Ft és az utalás tényleges költsége - amennyiben az a 100 Ft-ot meghaladja - kerül levonásra.

Miért érdemes várni a megtakarítás felvételével?

Ha Önnek már csak néhány éve van hátra a nyugdíjba vonulásig, vagy a nyugdíjkorhatár eléréséig, azért érdemes várnia, mert ettől az időponttól a kifizetések már nyugdíjszolgáltatásnak minősülnek és teljes egészében (tőke és hozam) adómentessé válnak.

Továbbá minél később igényli megtakarításának kifizetését, annál kedvezőbb adózási feltételek mellett teheti azt meg.

Adózási szabályok a 2007. december 31-ig teljesített befizetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan

 • a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben a kifizetett összeg teljes egészében adóköteles jövedelem,
 • második évben kifizetett bevétel 90%-a,
 • harmadik évben kifizetett bevétel 80%-a,
 • negyedik évben kifizetett bevétel 70%-a,
 • ötödik évben kifizetett bevétel 60%-a,
 • hatodik évben kifizetett bevétel 50%-a,
 • hetedik évben kifizetett bevétel 40%-a,
 • nyolcadik évben kifizetett bevétel 30%-a,
 • kilencedik évben kifizetett bevétel 20%-a,
 • tizedik évben kifizetett bevétel 10%-a adóköteles jövedelem.
 • A várakozási idő leteltét követő tizedik évet - 20 év tagsági viszony - követően kifizetett bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.
 • Vagyis a 2007. december 31-ig teljesített befizetésekből keletkező tőkerész a belépést követő 21. évben már adómentesen vehető fel.

Adózási szabályok a 2007. december 31-e után teljesített befizetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan

 • az ilyen befizetésből származó tőkerész kifizetése teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el,
 • adómentességet a 2007. december 31-e után teljesített befizetésekből keletkező tőkének az a része élvez, amely a kifizetés évét legalább 20 évvel megelőzően került jóváírásra a pénztártag egyéni számláján.

Teendők kifizetés igénylésekor

Az alábbiakban a kifizetést érintő körülményekről nyújtunk tájékoztatást, amellyel elő kívánjuk segíteni, hogy tagjaink ezek ismeretében választhassák meg a kifizetés igénylésének időpontját.

 • Az OTP Nyugdíjpénztárnál a 2008. január 1-jével bevezetett elszámolási egység alapú nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a pénztártagok naponta nyomon követhessék az elszámolási egységek portfoliónként meghatározott napi árfolyamának változásán keresztül az egyéni számlakövetelésük piaci értékét.
 • Az elszámolóegység alapú nyilvántartásra történő átállás kezdő napjára – 2008. január 1-jére – vonatkozóan a pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelését 1 Ft = 1 egység alapon feleltette meg. Az aktuális árfolyam az átállás napjától a vonatkozási napig keletkezett hozamokat tartalmazza. A nyugdíjpénztári befektetések piaci értékének változása az elszámolási egységek napi árfolyamában tükröződik.
 • A jelenleg érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint a kifizetés azzal a fordulónapi árfolyammal kerül elszámolásra, amellyel a befektetésből való kivonása megtörténik. Az elszámolás fordulónapja a pénztártag által hiánytalanul benyújtott kifizetési kérelem pénztárhoz való beérkezését követő 7. munkanap, további 8 munkanapon belül esedékes a járandóság  kifizetése/utalása. A pénztártag ettől eltérő, de csak időben előremutató fordulónapot jelölhet.

Érdemes megfontolni, hogy mikor történjen a kifizetés igénylése. A pénztártag dönthet úgy is, hogy elhalasztja a kifizetés igénylését és kivár egy olyan árfolyamperiódust, ami számára kedvezőbb.

Amennyiben kifizetést szeretne igényelni, kérjük töltse ki:

 • a Kifizetés igénylésére bevezetett nyomtatványunkat (vagy kézírásával írt, aláírásával ellátott levél formájában szíveskedjen nyilatkozni)
 • és az Azonosítási adatlap nyomtatványt
 • A beazonosításra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (2017. évi LIII. tv. 7. §) és az Alapszabály 10.10./c pontjában foglaltak miatt van szükség. A beazonosítás elvégzéséhez kérjük, keresse fel bármelyik OTP Bank fiókot vagy személyes ügyfélszolgálatunkat (1133 Budapest, Váci út 80.) és szíveskedjen magával vinni a személyazonosságot igazoló okiratát is (személyazonosító igazolvány / kártya formátumú vezetői engedély / útlevél / érvényes tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

A kifizetési kérelmet, a banki ügyintéző által igazolt és a bankfiók bélyegzőjével ellátott Azonosítási adatlap nyomtatványt, eredeti példányban, valamint személyi igazolványa és lakcímkártyája lakcímet igazoló oldalának másolatát postai úton közvetlenül a Pénztár levelezési címére (OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest Pf.: 369) szíveskedjen megküldeni.

Személyes ügyintézés keretében lehetősége van a közvetlen ügyintézésre is (1133 Budapest, Váci út 80.), ahol munkatársaink a hivatali órákban
(H: 7:45-17, K-P: 7:45-16) készséggel rendelkezésére bocsátják a szükséges nyomtatványokat, és elvégzik az Ön beazonosítását. Kérjük, hozza magával személyazonosságot igazoló okiratát (személyazonosító igazolvány / kártya formátumú vezetői engedély / útlevél / érvényes tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány).