Adó és TB kedvezmények

Milyen adókedvezmények szólnak a tagság mellett?
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár magánszemély tagja a személyi jövedelemadó bevallásban tett nyilatkozata alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéről, meghatározott összegek átutalásáról a következők szerint.

2024. évben

Éljen a maximális adó-visszatérítés lehetőségével!

Az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI számlájára egyénileg és munkáltatója által befizetett összegek, valamint jóváírt támogatói adomány után adó-visszatérítést igényelhet. Ennek mértéke 20%, de legfeljebb 150.000 forint, amelyet 750.000 forint éves egyéni és/vagy munkáltatói befizetéssel és/vagy támogatói adománnyal érhet el.

NE HAGYJON ELVESZNI 150.000 FORINTOT ÖN SEM!

SZÁMOLJON VELÜNK! Minden 10.000 forint után további 2.000 Ft-tal gyarapodhat egyéni nyugdíjszámlája. Ha Ön például havonta 20.000 Ft-ot fizet pénztári számlájára (vagyis évente 240.000 Ft-ot), akkor a jóváírásra kerülő hozamokon felül a következő évben további 240.000*20%-ot vagyis +48.000 forintot használhat fel nyugdíjcélú megtakarítására. Ez összesen több mint 275.000 Ft egyenleget jelent OTP Nyugdíjpénztári egyéni számláján:

* Új belépő esetén.

Befizetését egyéni számlájára – az okiratszámának vagy adószámának feltüntetésével – banki átutalással, akár az OTPdirekt internetbankonÚj lapon nyíló tartalom. keresztül is teljesítheti. A befizetett összegnek a Pénztár bankszámlájára be kell érkeznie az év utolsó banki napjáig.

Az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezménye továbbra is összevonandó, az együttes adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg az évi 150 000 Ft-ot. A kedvezmény igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy az adott évben keletkezett jövedelme után számított és határidőben megfizetett személyi jövedelemadója erre fedezetet nyújtson. Az adó-visszatérítést a Nemzeti Adó– és Vámhivatal a személyi jövedelemadó bevallásában tett nyilatkozata szerinti önkéntes pénztári számlára utalja át. Amennyiben Ön több önkéntes pénztár tagja, abban az esetben is csak egy, a tárgyévben már létező olyan önkéntes pénztári számlájára kérheti az adó-visszatérítés átutalását, amelyre a fentiek alapján a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító befizetés történt.

Ha önkéntes nyugdíjpénztári és/vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával és nyugdíjbiztosítással is rendelkezik, az adó-visszatérítés összege együttesen nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (1995. évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D §-ok).

Kérdése van? Várjuk megkeresését!
Bankszámlaszám:
11742001-20030030
Székhely:
1051 Budapest, Nádor u. 16
Ügyfélszolgálat:
1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók
Levelezési cím:
1370 Budapest, Pf. 369.
Telefon:
+36 1/3-666-555
E-mail:
info@otpnyugdij.hu