Nyugdíj előtt

A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Az Öpt 2. § (5) a) alapján a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

Ismerkedjen meg nyugdíjszolgáltatásunkkal!

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozhat arról, hogy:

 1. Tagsági jogviszonyát továbbra is fenntartja és a tagdíjat tovább fizeti, vagy nyilatkozik a tagdíj nem fizetésről.
 2. A tagsági jogviszony megtartása mellett az alábbi szolgáltatási lehetőségek választhatók:
  • csak az egyéni nyugdíj-megtakarítás hozamösszegét veszi fel, vagy
  • az egyéni nyugdíj-megtakarítás egy meghatározott részét (fix összeg, amely nem lehet több, mint a megtakarítás 90%-a) veszi fel, vagy
  • egy meghatározott összeg (minimum 1 forint) feletti rész kifizetését kéri, vagy
  • az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, előre meghatározott összegű és kifizetési gyakoriságú un. ütemezett járadékszolgáltatást igényel, vagy
  • életjáradékot kér, meghatározott összegű életjáradék alap után.
  FIGYELEM! 2016. július 1-jét követően a fentebb felsorolt tagsági jogviszony fenntartása mellett igényelt nyugdíjszolgáltatás esetén – az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása alapján – bármely újabb tagsági jogviszony megtartásával járó nyugdíjszolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a pénztártag csak 1 év elteltével nyújthat be a Pénztárba.
 3. Tagsági jogviszonyát megszünteti és az alábbi szolgáltatási lehetőségek közül választhat:
  • egyéni nyugdíj-megtakarítását egyösszegben felveszi, vagy
  • az egyéni nyugdíj-megtakarítás egy részét egyösszegben, majd ezt követően a maradék járadékalap után járadékszolgáltatást igényel az alább felvázolt lehetőségek szerint,
  • egyéni nyugdíj-megtakarítását teljes mértékben járadékszolgáltatás formájában veszi igénybe.

Tagsági jogviszony megszüntetése mellett a hivatkozott esetekben a járadékszolgáltatás módja háromféle lehet:

 • meghatározott járadékalap után, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, meghatározott összegű és gyakoriságú un. ütemezett kifizetés,
 • meghatározott járadékalap után, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, meghatározott időtartamú és gyakoriságú un. biztos banktechnikai járadék,
 • életjáradék: biztosító által nyújtott életjáradék, meghatározott életjáradék után (amely nem lehet több mint az egyéni számla 90%-a) + a maradék egyenleg egyösszegben kerül kifizetésre.

FONTOS TUDNIVALÓK a járadékszolgáltatás igényléséhez:

 • Ütemezett járadékszolgáltatás esetén Önnek meg kell határoznia a járadékalap összegét, a kifizetés gyakoriságát, valamint a rendszeresen kifizetésre kerülő kérelmezett összeget.
 • Banktechnikai járadékszolgáltatás esetén Önnek meg kell határoznia a kifizetés gyakoriságát, valamint a futamidőt.
 • Életjáradék esetén Önnek meg kell határoznia a járadékalap összegét, a kifizetés gyakoriságát, a garanciaidőt, azt, hogy kér-e kockázati többletszolgáltatást, valamint az életjáradék típusát (egy életre szóló vagy két életre szóló életjáradék).
  FIGYELEM! Életjáradék szolgáltatás csak abban az esetben igényelhető, ha a pénztártag betöltötte a nyugdíjkorhatárt ÉS tagsági jogviszonya elérte, illetve meghaladta a 10 évet, vagyis a két feltételnek egyszerre kell teljesülnie! Dinamikus és növekedési portfólióba befektetett vagyonnal rendelkező pénztártag esetében életjáradékot nem lehet igényelni, életjáradék igénylését megelőzően portfóliót kell váltani a kockázatok csökkentése érdekében.
 • A járadékkérelem benyújtásakor a Pénztárnak 30 napon belül kötelező tájékoztatást kell nyújtania a kérelmező részére, amelyben az igénylésnek megfelelő ajánlatot ad. A pénztártagnak további 60 nap áll a rendelkezésére, hogy a Pénztár által nyújtott tájékoztatást elfogadja vagy elutasítsa.
 • Amennyiben a pénztártag az előírt határidőn belül nem ad választ a Pénztár részére vagy a határidő lejárta előtt a tájékoztatást elfogadja, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni és a járadékszolgáltatást a megadott feltételek szerint – az elfogadástól számított 30 napon belül - kell megkezdeni.
 • Amennyiben a pénztártag az ajánlatot válaszlevélben elutasítja, akkor a kérelem meghiúsul és a szolgáltatási eljárás nem indítható el.
 • Rendszeres járadékfolyósítás közben továbbra is van lehetősége a pénztártagoknak a járadék átdolgozás igénylésére, amelyhez kérelem és hitelesített azonosítási adatlap szükséges. Ezt követően a Pénztár a járadékátdolgozást akkor végzi el, amikor a rendszeres járadékfolyósítás aktuális időszaka lejár.

FONTOS, hogy a Pénztár csak akkor tud érvényes ajánlatot adni a beérkezett kérelemre, amennyiben az igénylés az alábbi feltételeknek megfelel:

 • futamideje minimum 5 éves lehet,
 • gyakorisága: havi, negyedéves, féléves.
 • a Pénztár Alapszabálya értelmében a folyósított rendszeres járadék összege minimum 8 000 Ft kell legyen havonta.

A feltételeknek nem megfelelő járadék kérelmet a Pénztárnak el kell utasítania.

Fontos tudnivalók

 1. Adómentes a nyugdíjszolgáltatás
  1. azon pénztártagok esetében, akik 2013. január 1-ét megelőzően létesítették tagsági jogviszonyukat.
  2. azon pénztártagok esetében, akik 2013. január 1-jén vagy ezt követően létesítették tagsági jogviszonyukat és a belépéstől számítva 10 adóév eltelt.
 2. Amennyiben a pénztártag az adóévben nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, úgy a Pénztár - mint kifizető - személyi jövedelemadó előleget von le – a nyugdíjszolgáltatás igénybevételének módjától függetlenül - az egyéni számlán rendelkezésre álló tőkéből, a számla hozamrésze adómentes.

A személyi jövedelemadó mértéke 2024. évben 15%, ahol az adó alapja a pénztárból kifizethető adóköteles jövedelem.

Az alábbiakban a kifizetést érintő körülményekről nyújtunk tájékoztatást, amellyel elő kívánjuk segíteni, hogy tagjaink ezek tudatában választhassák meg a kifizetés igénylésének időpontját.

 • Az OTP Nyugdíjpénztárnál a 2008. január 1-jével bevezetett elszámolási egység alapú nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a pénztártagok naponta nyomon követhessék az elszámolási egységek portfoliónként meghatározott napi árfolyamának változásán keresztül az egyéni számlakövetelésük piaci értékét.
 • Induláskor, az elszámolóegység alapú nyilvántartásra történő átállás kezdő napjára – 2008. január 1-jére – vonatkozóan a pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelését 1 Ft = 1 egység alapon feleltette meg. Az aktuális árfolyam az átállás napjától a vonatkozási napig keletkezett hozamokat tartalmazza. A nyugdíjpénztári befektetések piaci értékének változása az elszámolási egységek napi árfolyamában tükröződik.
 • A jelenleg érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint a kifizetés azzal a fordulónapi árfolyammal kerül elszámolásra, amellyel a befektetésből való kivonása megtörténik. Érdemes megfontolni, hogy mikor történjen a kifizetés igénylése. A pénztártag dönthet úgy is, hogy elhalasztja a kifizetés igénylését és kivár egy olyan árfolyamperiódust, ami számára kedvezőbb.

Teendők kifizetés igénylésekor

Nyugdíjszolgáltatás igényléséhez, kérjük töltse ki:

A beazonosításra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (2017. évi LIII. tv. 7. §) és az Alapszabály 10.10./c pontjában foglaltak miatt van szükség. Kérjük a kitöltött Azonosítási adatlappal keresse fel valamely OTP Bank fiókot, vagy a Pénztár személyes ügyfélszolgálatát (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók, nyitva tartás H: 8:00-17:00, K-P: 8:00-16:00), ahol személyazonosságot igazoló iratai alapján munkatársaink ellenőrzik a személyes adatok helyességét és aláírásukkal igazolják azt, valamint lemásolják személyazonosító okmánya mindkét oldalát, és a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” elnevezésű oldalát.

Kérelem eljuttatása a Pénztárhoz:

 • postán: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt kérjük a Pénztár postacímére megküldeni (1370 Budapest, Pf. 369).
 • portálon: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően töltse fel portál oldalunk Elektronikus levelezés menüpontján keresztül.
 • e-mailben: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően küldje el a szolgaltatas@otpnyugdij.hu címre. A levél tárgyába kérjük beírni a NYU kódot.
 • személyes ügyfélszolgálaton: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt adja le személyes ügyfélszolgálatunkon: 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók. Amennyiben ezt az eljárást választja, akkor a kinyomtatott dokumentumok hitelesítését és az ügyfél-átvilágítást a személyes ügyfélszolgálaton munkatársunk is elvégzi.

A folyósításról

A Pénztár Alapszabályának részét képező Szolgáltatási Szabályzat 3. pontja szerint az elszámolás fordulónapja - a szolgáltatás jogosultságának megléte esetén - a pénztárba beküldött szabályszerűen kitöltött dokumentumok, illetve a járadékszolgáltatás tájékoztatás elfogadásának hiánytalan beérkezését követő 7. munkanap, ahol a pénzügyi teljesítés az azt követő 8 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a járadékszolgáltatás igénylésére küldött tájékoztatóra a 60. napig nem érkezik észrevétel úgy annak fordulónapja a határidő lejártát követő 7. munkanap, a pénzügyi teljesítés pedig további 8 munkanapon belül esedékes. A Pénztár nyugdíjszolgáltatás igénylése esetén 3 000 Ft elszámolási költséget számít fel, valamint a kifizetés bank- és postaköltségét, illetve a 2012. évi CXVI. tv. szerinti tranzakciós illetéket a pénztártag követeléséből levonja. A pénzügyi teljesítés díjait a szolgáltatók aktuális Hirdetményei alapján állapítja meg a Pénztár és vonja le a kifizetendő összegből, ezért kérjük, az igénylés benyújtásakor körültekintően járjon el a kifizetés módjának meghatározásakor.