Átlépés más önkéntes pénztárból az OTP Nyugdíjpénztárba

Az OTP Nyugdíjpénztárba bármely más önkéntes nyugdíjpénztárból lehetséges az átlépés.

Átlépés új tagság létesítésével

Ha Ön még nem tag nálunk, akkor a Belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményeznie kell az OTP Nyugdíjpénztárba történő belépését is és jeleznie kell, hogy melyik nyugdíjpénztárból kíván átlépni.

Szükséges a

Pénztárunk a Belépési nyilatkozat alapján nyilvántartásában rögzíti adatait és ezt Önnek visszaigazolja. Tagsága akkor jön létre, ha megfizeti az első legalább 8.000 Ft tagdíjat. Átlépését az Átadó Pénztár felé ezt követően kezdeményezzük. Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

Fontos tudni: a másik pénztárból áthozott megtakarítás nem váltja ki a folyamatos tagdíjfizetést.

Nyomtatványok beküldése

- Postán: 1370 Budapest, Pf. 369

- AVDH-s hitelesítéssel

Amennyiben AVDH-s hitelesített dokumentumként kívánja beküldeni a nyomtatványokat, kérjük, a kitöltött dokumentumokat külön-külön hitelesíttesse és küldje el részünkre az info@otpnyugdij.hu címre. Ez esetben nem szükséges a tanúztatás és aláírás.

Az e-mail tárgyába kérjük, írja be az „ÁTL” kódot.

Átlépés már meglévő OTP Nyugdíjpénztári tagság esetén

Amennyiben már rendelkezik tagsági jogviszonnyal Pénztárunknál, akkor átlépési szándékát más pénztárból bármikor jelezheti, amelynek lényege a tagsági jogviszonyok és egyenlegek összevonása.

Ebben az esetben az "Átlépési nyilatkozat az OTP Nyugdíjpénztárba" nyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges Pénztárunk részére.

Pénztárunk a beérkező Átlépési Nyilatkozat alapján az Átadó Pénztár felé az átléptetés ügyében eljár. Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

Átlépés esetén az Átadó és az OTP Nyugdíjpénztárban már meglévő megtakarítási egyenlegek összevonása történik. Nyugdíjpénztárak közötti átlépés esetén az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe.

Átlépés egészségpénztárból, önsegélyező pénztárból vagy egészség- és önsegélyező pénztárból

Egészség-, önsegélyező, egészség- és önsegélyező pénztárból történő átlépés esetén az Átadó Pénztárban megszerzett várakozási idő nyugdíjpénztárban nem vehető figyelembe.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 15. § (4) b) bekezdése szerint önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet fenti pénztárak tagja, amennyiben az Öpt. szerint nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Mi minősül nyugdíjkorhatárnak?:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag
 • öregségi nyugdíjban, vagy
 • korhatár előtti ellátásban, vagy
 • szolgálati járandóságban, vagy
 • balettművészeti életjáradékban, vagy
 • átmeneti bányászjáradékban, vagy
 • rokkantsági ellátásban, vagy
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), vagy
 • növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy
 • amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre került.

Fenti nyomtatványokon túl Egészség-, önsegélyező, vagy egészség- és önsegélyező pénztárból történő átlépés esetén a nyugdíjkorhatár betöltését igazoló dokumentum másolatát az "Átlépési Nyilatkozathoz" csatolni szükséges!